seven

Utvecklingsmöjligheter

Vi hjälper till utifrån ditt behov

E-handel Flex är en mallad sida, fast som du säkert redan upptäckt med många möjligheter. Den går också att frikoppla från mallen om det blir aktuellt.

Utvecklingsbar

E-handel Flex skapas och lanseras utifrån de ramar och valmöjligheter och eventuella tillägg som finns beskrivet på den här sidan.

 

Men du kan sitta lugnt i båten! Har du köpt E-handel Flex och kommer till det läget att det är dags att utveckla din hemsida, så kan vi utgå från din sida, utveckla den och bygga på med funktioner. Då går din sida från att vara ett paket till en unik hemsida. Vårt expertområde är skräddarsydda hemsidor och vi hjälper till att fånga upp dina behov för att hemsidan ska skapa värde för ditt företag och dina affärer. Vet du redan nu att ditt initiala behov går utanför E-handel Flex:s gränser, så är det bättre för dig att köpa en skräddarsydd hemsida från början.