seven

Demosajter

Paket 1, 2 och 3.

E-handel Flex finns i tre utföranden. I det stora hela liknar de tre paketen varandra men har några unika block för att skilja dem åt.

Demosida 1

Startsida

 • Introblocket har överrubrik i fullbredd.
 • 1 st Slider-block med obegränsat antal bilder/textblock inne i slidern.

👉 Se alla valbara block på startsidan, samt vad som är unikt för Flexpaket 1 här

Undersida

 • Introblock med rubrik vänster och stor text höger.
 • Stora block med bild ena sida och text andra. Obegränsat val på antal stora block.

👉 Se alla valbara block på en undersida, samt vad som är unikt för Flexpaket 1 här

Demo 1

Demosida 2

Startsida

 • Introblock med rubrik vänster och stor text höger.
 • Stora block med bild ena sida och text andra. Obegränsat val på antal stora block.
 • Fullbreddsblock nedtill med bakgrundsbild.

👉 Se alla valbara block på startsidan, samt vad som är unikt för Flexpaket 2 här

Undersida

 • Introblock med rubrik vänster och stor text höger.
 • Block med bakgrundsfärg.

👉 Se alla valbara block på en undersida, samt vad som är unikt för Flexpaket 2 här

Demo 2

Demosida 3

Startsida

 • Introblock med centrerad överrubrik och inledningstext.
 • 2 st fullbreddsblock med tonad bakgrund och linje i dekorfärg.

👉 Se alla valbara block på startsidan, samt vad som är unikt för Flexpaket 3 här

Undersida

 • Introblock med rubrik och underrubrik vänster och möjlighet till text höger.
 • Stora block med bild ena sida och text andra. Obegränsat val på antal stora block.

👉 Se alla valbara block på en undersida, samt vad som är unikt för Flexpaket 3 här

Demo 3